Privacywetgeving(AVG)

Privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Let op updates: aan deze pagina wordt steeds meer informatie toegevoegd. De pagina is voor het laatst aangepast op 11 Juni 2018.

Gelden deze regels ook voor kerken?

Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland willen bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van de leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat ieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft, zorgt dat hij of zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

Wanneer zijn deze regels van toepassing?

Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. De AVG heeft dus niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens aan derden, het gaat ook om uw eigen handelen. Denk bijvoorbeeld aan:

 1. het sturen van een e-mail naar de gemeenteleden;
 2. het plaatsen van een foto van de predikant op de website;
 3. het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie;
 4. het maken van aantekeningen tijdens een gesprek die bedoeld zijn om in een dossier te worden opgenomen;
 5. het opnemen van verjaardagen in het kerkblad;
 6. publicatie van het kerkblad op de website;
 7. uitzending van kerkdiensten (via radio of met camera’s);
 8. het noemen van de zieken in de gemeente in een zondagsbrief;
 9. het lezen en bewaren van sollicitatiebrieven;
 10. het hebben van personeelsgegevens;
 11. en alle andere handelingen die met gegevens te maken hebben die tot een persoon te herleiden zijn.

Het meeste hiervan zal niet openbaar toegankelijk zijn via de website, all zijn uitzendingen en liturgie’s wel voor een ieder inzichtelijk.